ЛЮДСЬКІ МОВИ HUMAN LANGUAGES

 

 

ЛЮДСЬКІ МОВИ

Людські мови – це україномовний двотомний енциклопедичний довідник про 7,228 ще живих або недавно вимерлих мов світу. Перша частина подає короткий опис про кожну з тих мов, подаючи, де це можливе, її ISO код, її назву в різних країнах, де нею говорять, кількість осіб, які нею говорять, деякі елементи її будови, дещо з її історії. Тут є теж осторога, що є мови з такими ж або подібними назвами, і тому не слід їх змішувати. В описі кожної мови подано, до якої мовної родини вона належить, як теж, де можливо, певні бібліографічні дані та їхні адреси на інтернеті.

 

Друга частина – подає повне родинне дерево усіх 125 мовних родин, як теж список 73 некласифікованих мов. Деякі мовні родини мають розгалуження аж на 14 щаблів.

 

 

HUMAN LANGUAGES

Human Languages is a two-volume encyclopedic reference, in Ukrainian, to the 7,228 still-surviving (or only recently extinct) languages of the world. Volume 1 provides a concise entry on each of these languages, giving, where possible, its ISO classification, its name in several different languages, where it is spoken, by how many people, some elements of its structure, a bit of its history, the similarly-named languages it is not to be confused with, its place in the language family it is a part of, and some key bibliographic references -- together with internet links, where available.

 

Volume 2 presents complete family trees for each of the 125 separate linguistic families -- plus a list of 73 unclassified languages. In some families, the branches of their sub-families and sub-groups are as many as 14 levels deep.

 

Description: Volume 1 Cover.jpg

Download Vol. 1 (PDF)

Description: Part II\Volume II Cover.jpg

Download Vol. 2 (PDF)

 

 

Description: Photo of Author

ПРО АВТОРА

Юрій-Мирослав Левицький отримав ступінь доктора філософії (PhD) в слов'янських студіях на Монреальському університеті 1961 року (“Лексичні канадизми в мові українців Монреаля”) і був лектором української мови на цьому університеті від 1951 до 1964 року.

Він є автором "Мови світу: енциклопедичний довідник" (Львів, 1998) і численних книжок, статей і памфлетів з історії Київської Церкви і Української Греко-Католицької Церкви в Україні. Він є членом-кореспондентом Наукового Товариства ім. Тараса Шевченка.

 

Д-р Левицький народився в Україні 1923 року. Тепер уже на пенсії і живе в Монреалі, Квебек (Канада).

 

 

ABOUT THE AUTHOR

Jurij-Myroslaw Lewyckyj received his PhD in Slavic Studies from the Université de Montréal in 1961 (“Les canadianismes lexicaux dans la langue des Ukrainiens de Montréal,” Université de Montréal, 1961, 400 pages) and was a lecturer in the Ukrainian language at the Université de Montréal from 1951 to 1964.

 

He is the author of Languages of the World: An Encyclopedic Directory (Lviv 1998, in Ukrainian) and of numerous books, articles, and pamphlets on the history of the Kievan Chruch and the Ukrainian Catholic Church in Ukraine. He is a member of the Ukrainian Scientific Society of Taras Shevchenko.

 

Dr. Lewyckyj was born in Ukraine in 1923. He has retired and lives in Montréal, Québec.

 

Comments are welcome!

If you’d like to send me

some comments about

Human Languages,

please send me

an email at:

 

human.languages1@gmail.com